디뉴먼트

국내, 해외마케팅, 수출바우처, 제조혁신바우처, 영상제작 등 브랜드 마케팅 전문기업입니다.

KOR | EN | VN

Your Success
business partner

108, Gasan digital 2-ro, Geumcheon-gu, Seoul,
Republic of Korea
+82)2-3281-0090

Liên hệ.

*Tên công ty.
*Tên.
*Di động. - -
*Email.
Mục tư vấn .
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Chi tiết của câu hỏi. 웹에디터 시작 웹 에디터 끝
Đồng ý thu thập và sử dụng thông tin cá nhân.

Công ty DINEWMENT (sau đây gọi là "Công ty") bảo vệ thông tin cá nhân của các chủ thể dữ liệu theo Điều 30 của Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân và xử lý kịp thời và nhanh chóng các khiếu nại liên quan. Để được xử lý, các hướng dẫn xử lý thông tin cá nhân sau đây được thiết lập và công khai

Công ty : DINEWMENT

Thành lập : tháng 7 năm 2015

Nhân viên : 20 người

Lĩnh vực kinh doanh : Lập kế hoạch và phân tích tiếp thị / Xây dựng thương hiệu / Phát triển nội dung / Tiếp thị ở nước ngoài

Địa chỉ : phòng số 502 NewT Castle 108 đường 2 Gasan Digital quận Geumcheon thành phố Seoul

Số điện thoại : 02-3281-0090