디뉴먼트

국내, 해외마케팅, 수출바우처, 제조혁신바우처, 영상제작 등 브랜드 마케팅 전문기업입니다.

KOR | EN | VN

Your Success
business partner

108, Gasan digital 2-ro, Geumcheon-gu, Seoul,
Republic of Korea
+82)2-3281-0090

Xuất khẩu.

phiếu giảm giá

Dự án hỗ trợ chính phủ xuất khẩu
Cơ quan chính thức

Trong triển lãm, bạn có thể thực hiện tất cả các nhiệm vụ của các mặt hàng do
chính phủ tài trợ, chẳng hạn như tiếp thị, trang chủ, video và danh mục.

Đối với các công ty đang chuẩn bị thâm nhập thị trường nước ngoài hoặc thiếu kinh nghiệm xuất khẩu trực tiếp, chúng tôi cung
cấp tư vấn tùy chỉnh 1: 1 để tiếp thị vào thị trường nước ngoài của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

* Chứng từ kinh doanh là một,
nền tảng kinh doanh hỗ trợ xuất khẩu khái niệm mới,
cấp chứng từ cho các công ty và nhận chứng từ từ các menu hoạt động xuất khẩu khác nhau và hỗ trợ tiếp thị xuất khẩu bằng cách chọn trực tiếp các tổ chức (điều hành). .

Dịch vụ của DINEWMENT

 • img

  Tiếp thị

 • img

  Video

 • img

  Thiết kết logo(CI/BI)

 • img

  CatalogueBrochure

 • img

  Website

 • img

  Khảo sát ở nước ngoài

 • img

  Thiết kế bao bì

 • img

  chụp hình

Khóa học kinh doanh toàn cầu Cung cấp giải pháp tùy chỉnh 1:1

 • Dự án hỗ trợ doanh nghiệp trong nước(Hỗ trợ 30 triệu won theo từng công ty)

 • Dự án hỗ trợ xuất khẩu bước đầu tiên (Hỗ trợ 30 triệu won theo từng công ty)

 • Dự án hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp Xuất khẩu(Hỗ trợ 30 triệu won theo từng công ty)

 • Dự án hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu vừa có bước nhảy vọt (Hỗ trợ 75 triệu won theo từng công ty)

 • Dự án hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu triển vọng(Hỗ trợ 50 triệu won theo từng công ty)

 • dự án hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy World Champ(Hỗ trợ 75 triệu won theo từng công ty)

 • Dự án hỗ trợ công ty tăng trưởng xuất khẩu(Hỗ trợ 80 triệu won cho theo từng công ty)

 • Hỗ trợ cho các công ty đi đầu trong hàng tiêu dùng(Hỗ trợ cao nhất 28 triệu 700 ngàn won)

 • Các doanh nghiệp toàn cầu(Hỗ trợ giới hạn 100 triệu theo từng công ty)

 • Hỗ trợ công ty hàng đầu trong Dịch vụ(Hỗ trợ cao nhất 28 triệu 700 ngàn won)

* Mỗi công ty được chọn có mức giới hạn hỗ trợ và tỷ lệ trợ cấp quốc gia khác nhau

img